Innbyggere i Oslo kommune

Sjekk hvor mange som bor i ulike deler av Oslo.
Klikk på en rute eller marker et område.

Klikk i kartet for å markere et område.
Klikk på første punkt for å avslutte.

Bosatte i markert område: 0

Hver rute er 100 x 100 meter. Total befolkning for Oslo er 640 797.