Fork me on GitHub

GeoForum: Veiledninger i Prosjekt Innovasjon

Under er en liste med alle veiledninger som ligger under GeoForum sitt "prosjekt innovasjon".
Du kan lese mer om prosjektet på: http://www.geoforum.no/om-geforum/prosjekt-innovasjon/.
Kom med forslag og innspill på Github: https://github.com/GeoForum/geoforum.github.io/issues

Presentasjoner holdt i forbindelse med prosjektet finner du på https://github.com/GeoForum/Presentasjoner

Meld interesse for prosjektet her: http://goo.gl/forms/N0HAKzepcQ

Made with adapted (alexanno) love from Zeno Rocha.